SZkoLENIA DLA SZKÓŁ

Merytoryczne przygotowanie i sposób realizacji lekcji wpisuje się w  podstawę programową z zakresu zadań profilaktyczno-wychowawczych,  celem których jest wsparcie całościowego rozwoju ucznia w jego naturalnym środowisku, jakim jest szkoła i dom. 

Lekcja edukacji żywieniowej

pt. „Piramida Zdrowego Wyboru”©

(dla dzieci z klas 0-3)

Okres wczesno szkolny jest charakterystycznym czasem, w którym dziecko rozwija swoje nowe umiejętności, poznaje dokładniej otaczający go świat i nowe zasady współistnienia w grupie rówieśniczej. Lekcja” Piramida Zdrowego Wyboru” jest odpowiedzią na współczesny problem związany z narastającą otyłością dziecięcą najczęściej spowodowaną dodatnim bilansem energetycznym. Łatwy dostęp do wysoko przetworzonej żywności,  słodzonych napojów to tylko wybrane elementy sprzyjające stałemu wzrostowi nadwagi i otyłości. Dzieciom, które w okresie wczesnego dzieciństwa nie zostały zakorzenione dobre nawyki zdrowotne, pasja do uprawiania aktywności fizycznej są bardziej narażone na wystąpienie problemu zaburzeń masy ciała.  

Lekcja Piramida Zdrowego Wyboru, jest odpowiedzią na problemy placówek, w których dzieci mają trudności w poznawaniu i akceptacji nowych pokarmówJednocześnie może wpisywać się politykę zdrowotną placówki w zakresie wieloobszarowej profilaktyki i promocji zdrowia. 

Lekcja edukacji żywieniowej 

pt. „Na straganie”©

(dla dzieci z klas 0-2)

Spożywanie odpowiedniej ilości warzyw i owoców bywa nie lada wyzwaniem. Światowa Organizacja Zdrowia rekomenduje spożywanie warzyw i owoców na poziomie około 400g dziennie, ze szczególnym uwzględnieniem proporcji – więcej warzyw niż owoców. Warzywa i owoce są źródłem cennych witamin, składników mineralnych oraz błonnika. Owoce dostarczają naturalnej słodyczy w postaci między innymi fruktozy. Niestety nadal spożycie warzyw i owoców nie jest wystarczające. Dzieci nie preferują twardych warzyw, niechętnie spożywają szkolne surówki i oferowane im porcje warzyw i owoców w ramach programów Unijnych. 

Dodatkowym problemem, który zgłaszają placówki jest fakt, iż dzieci nie znają nazw lokalnych warzyw i owoców, pochodzenia oraz znaczenia w doborze tej grupy produktów w odniesieniu do sezonowości. 

Placówki oświatowe podejmują wiele działań z zakresu promocji oraz zachęcania dzieci do spożywania większych ilości warzyw i owoców, dlatego nasze działania są działaniami systemowo wspierającymi placówki, 

Lekcja pt. „Cztery filary zdrowia

– profilaktyka zdrowotna” ©

(dla dzieci z klas 1-3)

Czym jest współczesna profilaktyka, jak uczyć dzieci odpowiedzialności za swoje zdrowie. Tym zagajeniom jest poświęcona  na lekcja „Cztery Filary Zdrowia”. Odwołuje się do definicji Zdrowia w ujęciu holistycznym. Zbyt niska aktywność fizyczna dzieci, żywienie w oparciu o produkty wysoko przetworzone  to podstawowe czynniki mające negatywny wpływ na zdrowie.  Wraz z rozwojem i dostępem do nowych technologii obserwuje się trudności z budowaniem dobrych relacji w grupie. W czasie zajęć poruszamy tematykę związaną z edukacją społeczną, integracją rówieśniczą oraz modelujemy prawidłowe zachowania. Jak wskazują badania w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych i uzależnień należy dążyć do uświadamiania dzieciom jak niebezpieczne jest wdychanie zanieczyszczonego powietrza przez dym tytoniowy – to czwarty filar naszej edukacji – przestrzeń wolna od dymu.

Lekcja edukacji żywieniowej

pt. „Wiem co jem czyli, co skrywają produkty”©

(dla dzieci z klas 4-6)

Nieograniczona dostępność do produktów wysoko przetworzonych, szeroki asortyment produktów zawierających zbyt duże ilości soli, cukru i tłuszczów, reklama i promocja dedykowana dzieciom i młodzieży nie pozostaje bez wpływu na wybory młodych konsumentów. Czy rzeczywiście reklamowane masło orzechowe zawiera tyle orzechów co pokazuje producent, czy woda owocowa ma owoce w składzie oraz czy najlepszym jogurtem jest ten, który ma dołączone gratis cukierki.? Lekcja poświęcona jest technikom sprzedażowym w celu uświadomienia uczniom jaki mają one wpływ na ich wybory. Dodatkowo podczas zajęć uczniowie dowiadują się jakie mają prawa jako konsumenci. 

Warsztat pt. „Wiem co jem – planuję i działam”©

(dla dzieci z klas 6-8 i klas szkół ponadpodstawowych)

 Zagadnienia związane z prawidłowym żywieniem we współczesnym świecie uległy komplikacjom. Dostęp młodzieży do niepotwierdzonych badaniami informacji w sieci, bezkrytyczne przyjmowanie wiadomości z reklam czy brak wzorców to tylko wybrane zagadnienia mogące mieć wpływ na nieprawidłowe nawyki żywieniowe i zły styl życia. Niezbędne jest  kształtowanie wśród młodzieży postaw sprzyjających rozwijaniu ich potencjału. W okresie adolescencji ważnym elementem jest odczytywanie sygnałów płynących z ciała i właściwe reagowanie na nie. Współcześnie wiadomo, iż problemy zdrowotne są często skorelowane z nieprawidłowym żywieniem  oraz niskim  wskaźnikiem aktywności fizycznej.  

Warsztat pt. „Przeciwko Sobie czyli o zaburzeniach odżywiania u młodzieży – bulimia, anoreksja i otyłość” ©

(dla dzieci z klas 7-8 i klas szkół ponadpodstawowych)

Anoreksja nervosa, bulimia, anarchia żywieniowa, otyłość. To poważne zaburzenia odżywiania, które wpływają na jakość życia młodzieży i nie pozostają bez wpływu na najbliższe środowisko. Okres dojrzewania, adolescencji (z łaciny adolescere – rosnąć, zbliżać się do pełnej dojrzałości) to czas, który może predysponować do rozwoju tych zaburzeń. Może mieć to silny związek z presją otoczenia – wyglądu, presją najbliższych – wyniki w nauce, czy nie dostrzegania innych problemów u dorastającej młodzieży. W okresie dorastania szczególnie istotną właściwością jest wrażliwość (sensytywność). Młodzież przechodzi okres podważania autorytetów, buntu wobec schematów, norm i zasad. 

„Śniadanie w domu wyniki w szkole”©

(Spotkanie dla rodziców i opiekunów uczniów klas 0-3)

Najczęstszym problemem z jakim współcześnie borykają się rodzice dzieci najmłodszych klas, to niechęć dzieci do spożywania śniadania w domu, nabywanie produktów wysoko przetworzonych jako alternatywy dla drugiego śniadania w szkole, czy wypijania nadmiernych ilości napojów kolorowych. Problem nieprawidłowego żywienia może mieć związek z późniejszym brakiem koncentracji na zajęciach, bólami głowy, brzucha czy nawracającymi zaparciami. Dodatkowym problem jest fakt, iż utrzymane nieprawidłowe zachowania żywieniowe mogą wpływać na rozwój nadwagi i otyłości i chorób z nimi związanych.

„Jak uczeń jadać powinien”©

(Spotkanie dla rodziców i opiekunów uczniów klas 4-8)

Wraz z wiekiem uczniowie nabierają określonych preferencji względem potraw, mają swoje przekonania i wzorce wyniesione z domu, które mogą wpływać na określony stosunek do odżywiania. Nie rzadkim problem jest stosowanie przez nastolatków niezbilansowanych diet redukcyjnych, głodówek oraz wzorując się na celebrytach dążą  do „wymarzonej” sylwetki. Innym problem wśród dzieci i młodszej młodzieży jest omijanie posiłków, wypijanie napojów energetyzujących czy zbyt częste korzystanie z żywności typu fast food. 

„Zdrowy Pracownik Szkoły”

(Szkolenie dla pracowników placówki z zakresu profilaktyki i interwencji żywieniowych w wybranych jednostkach chorobowych.)

Praca dyrektora, nauczyciela, pedagoga jest obarczona nie tylko dużymi obciążeniami emocjonalnymi ale również fizycznymi i stresowymi. Zespół niepedagogiczny będący integralną częścią środowiska szkolonego również narażony jest na niekorzystne działanie powyższych czynników. 

Wśród najczęściej wskazywanych zaburzeń zdrowotnych (Woynarowska 2010) należą między innymi: choroby układu krążenia, choroby układu kostno-stawowego, zaburzenia nerwicowe i zaburzenia masy ciała. 

„Zaburzenia odżywiania u nastolatka”

(szkolenie dla nauczycieli, intendenta, pielęgniarki)

Otyłość, niedowaga, anorexia nervosa, bulimia, zespół nocnego objadania się, anarchia żywieniowa to tylko niektóre z problemów z jakim borykają się rodzice nastolatków. Zaburzenia odżywiania w okresie adolescencji mogą nabierać na sile. Wsparcie otoczenia, uważność, dostrzeganie pierwszych niepokojących sygnałów to kolejna z ról, jakiej oczekuje się od najbliższego środowiska nastolatka – środowiska szkolnego. 

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom czym są zaburzenia odżywiania, wzbudzenie refleksji nad złożonością i wielowymiarowością ich powstawania, ekspresji oraz zaakcentowanie wczesnych sygnałów potencjalnie wskazujących na problem ucznia w sferze pokarmowej. 

Jak wzmocnić obraz pozytywnego postrzegania samego siebie u uczniów z otyłością

(szkolenie dla nauczycieli, wychowawców klas)

Otyłość wśród dzieci i młodzieży jest współcześnie problemem dotykającym niemal co czwartego ucznia szkoły podstawowej. Czy jest to problem tylko ucznia? Czy wszystkiemu winne są geny, ile zależy od nawyków żywieniowych? Szkolenie mające na celu wzmocnienie kompetencji nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi z otyłością. Nabycie umiejętności wielodyscyplinarnego podejścia do ucznia z otyłością w celu wzmacniania pewności siebie ucznia oraz budowania więzi rówieśniczych na poziomie klasy. Podczas warsztatu pracujemy nad zrozumieniem mechanizmów powstawania zaburzeń odżywiania u dzieci.

Skontaktuj SIĘ z nami

Jeśli masz jakieś pytania, zadzwoń do nas lub wyślij wiadomość mailem.

Z przyjemnością na nie odpowiemy.