ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI ŻYWIENIA ZBIOROWEGO

W PLACÓWKACH OŚWIATOWO- WYCHOWAWCZYCH.

OPIS SZKOLENIA

-Szkolenie przeznaczone jest dla osób rozpoczynających pracę w zawodzie intendenta, kucharza jak również dla osób z długim stażem pracy potrzebujących uaktualnienia swojej wiedzy.

Podczas szkolenia dowiemy się jak znowelizowane wytyczne Narodowego Instytut Zdrowia Publicznego łączą się z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach m.in.: w zakresie częstotliwości występowania wybranych środków spożywczych.

Pokażemy Państwu autorskie metody samooceny waszych jadłospisów dekadowych, by w prosty sposób dokonać niezbędnych zmian, który powstał na potrzeby ogólnopolskiego szkolenia da pracowników stacji sanitarno- epidemiologicznych.

Podzielimy się szablonem – który sam wylicza średnioważoną normę żywieniową oraz zawartość makroskładników w planowanej dekadzie po podstawieniu danych liczbowych. Nauczymy Państwa korzystać z „Modelu 123”, który doskonale sprawdza się w planowaniu jadłospis w ujęciu jakościowym.

CZEGO DOWIESZ SIĘ NA SZKOLENIU?

  • Jak dostosować Twoje zestawy obiadowe w odniesieniu do wymogów ustawowych Rozporządzenia MZ 26 lipca 2016r
  • Jak szybko obliczać średnioważoną normę dla grupy mieszanej podlegające wyżywieniu
  • Jak bilansować jadłospis w ujęciu dekadowym zgodnym z wymogami norm żywieniowych dla populacji polskiej 2020r i zasad zdrowego żywienia ogłoszonych na V Kongresie Żywieniowym organizowanym przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego (Talerz Zdrowia)
  • Jak mogę współpracować z moją placówką oraz rodzicami – czym jest a czym nie jest promocja zdrowia
  • Jak pracować z oporem – czyli mój zespół nie chce współpracować w zmianie jadłospisu

Inspiracje kulinarne z recepturami – gratis (10 przepisów)

MGR AGNIESZKA DANIELEWICZ

MGR AGNIESZKA DANIELEWICZ

Prowadzący

Doświadczony dietetyk, wykładowca i trener motywacyjny z certyfikatem MBT, T&T, właściciel Instytutu Eligo. Autorka publikacji i metod wspierania w zmianie nawyków żywieniowych. Członek Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością oraz European Associaton for the Study of Obesity.
Od 10 lat tworzy i wspiera merytorycznie programy z obszaru promocji zdrowego odżywiania dedykowane różnym odbiorcom, a w szczególności placówkom światowo- wychowawczych na poziomie uczeń, rodzic, nauczyciel i kadra odpowiedzialna za żywienie zbiorowe. Opracowała i wdrożyła procedury między innymi w takich programach jak „6 10 14 dla zdrowia”, „Po Zdro”, „Gdańsk JeMy zdrowo”. Przeszkoliła ponad 500 inspektorów stacji sanitarno-epidemiologicznych w Polsce w zakresie interpretacji zapisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. na zamówienie Narodowego Programu Zdrowia. Jej zawodowym celem jest inspirowanie do zmian w postrzeganiu zdrowia jako wartości, na którą bez względu na wiek można wpływać. Na co dzień mama dwójki dzieci i zapalony kibic koszykówki.

Rekomendacje

Zapisz się na kurs!

Skontaktuj SIĘ z nami

Jeśli masz jakieś pytania, zadzwoń do nas lub wyślij wiadomość mailem.

Z przyjemnością na nie odpowiemy.