STOWARZYSZENIE // JESTEM WAŻNY

Powołaliśmy nasze stowarzyszenie aby tworzyć i realizować programy profilaktyczne w ramach zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dedykowane różnym odbiorcą ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzież.
Finansowanie naszych projektów pozyskujemy ze środków na realizację zadań publicznych zlecanych przez jednostki samorządowe, instytucje rządowe lub w ramach programów Unii Europejskiej oraz z darowizn wpłacanych przez osoby prywatne lub sponsorów.

Cele statutowe Stowarzyszenia

Inicjowanie, wspieranie i pomoc w działaniach na rzecz ochrony i promocji zdrowia i propagowania zdrowego stylu życia, w szczególności wśród dzieci i młodzieży.

Upowszechnianie wiedzy poprzez edukację i wychowanie z zakresu zasad prawidłowego odżywiania, w szczególności wśród dzieci i młodzieży.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez

– Organizowanie zajęć edukacyjnych z zakresu zdrowego odżywiania i promocji zdrowego stylu życia, w szczególności wśród dzieci i młodzieży.

– Organizowanie warsztatów kulinarnych.

– Wspieranie działań placówek oświatowych na rzecz ochrony i promocji zdrowia.

– Organizowanie konferencji, szkoleń i wykładów.

– Organizowanie imprez promujących zdrowy styl życia.

– Tworzenie i wdrażanie programów edukacyjnych promujących zdrowy styl życia.

– Wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami stowarzyszenia.

Możesz wesprzeć naszą działalność statutową wpłacając darowiznę. Twoja wpłata pozwoli zrealizować zajęcia dla dzieci z małych ośrodków wiejskich.

Nr konta Stowarzyszenia: 40 1140 2004 0000 3902 7669 0053
Tytuł przelewu: darowizna na cele statutowe.