SZkoLENIA DLA PRZEDSZKOLI

Merytoryczne przygotowanie i sposób realizacji lekcji wpisuje się w  podstawę programową z zakresu zadań profilaktyczno-wychowawczych,  celem których jest wsparcie całościowego rozwoju ucznia w jego naturalnym środowisku, jakim jest szkoła i dom. 

„Akademia Zdrowego Przedszkolaka”

Okres przedszkolny jest charakterystycznym czasem, w którym dziecko doświadcza rozwoju nowych umiejętności zarówno społecznych jak i nabywa nowych kompetencji. Akademia Zdrowego Przedszkolaka zabiera dzieci i wychowawców grup w podróż do odkrywania zasad żywienia, prawidłowych kompozycji posiłków, produktów w codziennych posiłkach, a także przełamywania barier związanych z poznawaniem i akceptacją nowych smaków. W rocznym cyklu umożliwiamy dzieciom swobodną narrację, wspierając ich w kreatywnych wypowiedziach na temat odżywiania, pozwalamy na doznawanie nowych bodźców poprzez stymulację sensoryczną. Wspieramy ich w nowych doświadczeniach.

Akademia Zdrowego Przedszkolaka jest odpowiedzią na problemy placówek, w których dzieci mają trudności w poznawaniu i akceptacji nowych pokarmów. Jednocześnie Akademia Zdrowego Przedszkolaka to systemowe wsparcie placówek w realizacji podstawy programowej w zakresie zdrowego odżywiania i profilaktyki nadwagi i otyłości wśród dzieci.

„Jak przedszkolak jadać powinien“

Okres przedszkolny jest charakterystycznym czasem, w którym dzieci poznają nowe środowisko, nowych rówieśników i uczą się zasad współtowarzyszenia. W każdej placówce realizowane jest obowiązek żywienia zbiorowego obejmującego 75% całodziennej podaży energii. Nie rzadkim problemem jest początkowa niechęć do spożywania posiłków innych niż domowe. Dzieci w wieku 3 lat mogą przejawiać pierwsze zachowania związane z neofobią pokarmową, wybiórczością, zaburzeniami integracji sensorycznej. Dodatkowo zmiana rytmu dnia i diety może wpływać na rozwój zaburzeń motoryki jelit prowadząc do zaparć. 

Warsztat poświęcony rodzicom i opiekunom jest wsparciem dla całościowego planowania diety, współpracy z placówką oraz przekazaniem aktualnych wytycznych dotyczących żywienia małych dzieci. 

„Zdrowy Pracownik Przedszkola”

Praca dyrektora, nauczyciela, pedagoga jest obarczona nie tylko dużymi obciążeniami emocjonalnymi ale również fizycznymi i stresowymi. Zespół niepedagogiczny będący integralną częścią środowiska szkolonego również narażony jest na niekorzystne działanie powyższych czynników. 

Wśród najczęściej wskazywanych zaburzeń zdrowotnych (Woynarowska 2010) należą między innymi: choroby układu krążenia, choroby układu kostno-stawowego, zaburzenia nerwicowe i zaburzenia masy ciała.

Skontaktuj SIĘ z nami

Jeśli masz jakieś pytania, zadzwoń do nas lub wyślij wiadomość mailem.

Z przyjemnością na nie odpowiemy.