Program "Jestem Ważny - Dbam o Siebie"

Wyznajemy zasadę, że każdego dnia możemy pomnażać nasze zdrowie - dokonując właściwych wyborów zarówno w odżywianiu i uprawianiu aktywności fizycznej.

Zdrowie jest abstrakcyjnym pojęciem dla wielu z nas. Często przypominamy sobie o nim, dopiero kiedy pojawia się choroba, a wtedy jest na to stanowczo za późno.

Tworząc nasz program skupiliśmy się na promowaniu pożądanych zachowań zdrowotnych, poprzez bezpośrednią edukację dzieci i młodzieży. Zależy nam również na zwiększaniu świadomości właściwych zachowań żywieniowych u rodziców i opiekunów, oraz na wspieraniu szkół, w tworzeniu właściwych warunków do zdrowego odżywiania na ich terenie.

Główne cele programu "Jestem Ważny - Dbam o Siebie"
  • upowszechnianie zasad prawidłowego żywienia wśród dzieci i młodzieży,
  • wprowadzanie atrakcyjnych form motywowania, w celu zmiany niekorzystnych zachowań żywieniowych,
  • edukacja opiekunów dzieci objętych programem, oparta o dobre praktyki w żywieniu,
  • motywowanie dzieci i ich opiekunów do zwiększania własnej aktywności fizycznej,
  • promowanie określonych zasad żywieniowych, skutecznych w zapobieganiu nadwadze i otyłości,
  • promowanie budowania właściwych relacji wśród dzieci. 

Patronat Honorowy

Patronat Medialny