Cennik

Konsultacja z dietetykiem- pierwsze spotkanie

Obejmuje całaściowy wywiad żywieniowy oraz pomiar składu ciała na profesjonalnym urządzeniu Tanita SC330. Praca specjalisty z Pacjentem koncentruje się na zidentyfikowaniu obszarów do zmiany i edukacji żywieniowej. Spotkanie trwa od 60- 90 i kończy się ustaleniem indywidualnego planu postępowania. W ciągu trzech dni Pacjent otrzymuje pierwszy jadłospis wraz z pomiarem i komentarzem.

Cena: 200 zł

Indywidualny plan postępowania- spotkanie kontrolne

Obejmuje pomiar kontrolny, omówienie  efektów dotychczasowej pracy, wytyczenie kolejnych celów i opracowanie kolejnego tygodniowego jadłospisu lub organizacji żywienia.

Cena: 150 zł 

Konsultacja z pomiarem składu ciała

Spotkanie związane z kontrolą masy ciała i wskazaniem obszarów, które wymagają zmian, w celu utrzymania osiągniętej masy ciała lub jej redukcji.

Cena: 50-75 zł za sesję

Analiza zachowań żywieniowych

Obejmuje godzinne spotkanie z dietetykiem, podczas którego przeprowadza analizę zachowań żywieniowych. Przeznaczona jest w szczególności dla dzieci i młodzieży szkolnej. Rodzina po zakończonym spotkaniu otrzymuje wydrukowaną aplikację wraz z dobrymi praktykami i wskazówkami dotyczącymi zamiany zachowań niewłaściwych. Podczas spotkania dziecko zostaje również zważone i dokonana ocena pomiaru składu ciała.

Cena: 150zł za sesję